Sensor-/Givarkort

SENSORKORT 4 KANALER INSTALLATION / BYTE

Givare

Sensor korten måste adresseras vid installation för att kunna kommunicera med systemet, modulerna jobbar var för sej eller i par med lika adress förutom “lågt/högt läge (low/high nibble)”.
Observera att vid utbyte adressera den nya modulen lika den gamla samt att återansluta kablar i samma ordning som de var placerade på utbytt modul.

sensorkort-1-se

Inställningar

sensorkort-setting