Typkoder

Standarder

System för typbeteckning av elektriska kablar enligt CENELEC HD 361

Exempel: Lättvikt PVC-mantelkabel, platt.

formler2

Block 1:

① Standard typH:
A:Harmoniserad typ
Tillkännage nationell typ

 

② Spänning graderad U°/U
01: 100/100V
03: 300/300V
05: 300/500V
07: 450/750V

 Block 2:

③ Isolations material  Mantel material
R:   Etylen propylen gummi, 90°C
G:   Etylen vinylacetat
N:   Polykloropren gummi
Q:   Polyuretan
R:   Etylen propylen gummi, 60°C
S:   Silikon gummi
V:   PVC
V2:  PVC, 90°C
V3:  PVC, köldresistant
V5:  PVC, oljeresistant
Z:    Crosslinked polyolefin massa, lite korrosionsgaser, låg rök
Z1: Termoplastisk polyolefin massa, lite korrosionsgaser, låg rök
ff

⑤ Konstruktions egenskap
H: Platt, delbar linje
H2: Platt, odelbar linje

 

⑥ Konduktor typ
F: Tvinnad (Klass 5) med flexibla kablar
H: Tvinnad (Klass 6) med flexibla kablar
K: Tvinnad (Klass 5)  med permanent installerade kablar
R: Tvinnad (Klass 2)
U: Enkel (Klass 1)

 Block 3

⑦ Antal kärnor

 

⑧ Skyddande jordkontaktor
X: utan skyddande jordkontaktor
(grön-gul)
G: med skyddande jordkontaktor (grön-gul)

 

⑨ Konduktor planritning i mm²