Kabelbelastning

KABELBELASTNING

Tillåten trefas-kabel laddad till 5% spänningsfall
Representation: I = F(L) och I = F(p) cosφ = 0.82

formler_kabelbelastning