Test Procedur

TESTPROCEDUR

 1. Montera först ihop skåpet.
 2. Om en väderstation (tillval) skall ingå så monteras först väderstationens mast.
 3. Montera antennen direkt i skåpets tak.
 4. Installera transformatorn (om en sådan skall ingå).
 5. Sätt upp MegaPoint-panelen.
 6. Sätt upp en DIN-skena för dator och modem (och väderstation, om en sådan skall ingå)
 7. Anslut dator och modem (och eventuell väderstation) till MegaPoint- panelen.
 8. Anslut 8-ledars kabeln för värmekabel till tillhörande kopplingsplintar – element, eller motsvarande belastning, skall vara inkopplat.
 9. Anslut temperaturgivarna till tillhörande kopplingsplintar.
 10. Anslut inkommande strömförsörjning.
 11. Ställ huvudbrytaren på ON.
 12. Kontrollera att jordfelsbrytarna är tillslagna (riktade uppåt).
 13. Kontrollera att automatsäkringarna är tillslagna (riktade uppåt).
 14. Kontrollera att testomkopplarna står i läge “Automatic” (riktade uppåt).
 15. Om alla anslutningar är riktigt gjorda kommer modemets kontrollampa att blinka eller visa fast ljus beroende på modell.
 16. Sätt på datorn.
 17. Lamporna på triacerna bör nu börja blinka. Om omgivningens temperatur är lägre än 3 grader Celsius kommer lamporna att efter ett tag byta till ett fast rött sken. Vid temperaturer over 3 grader Celsius kommer lamporna istället att slockna.
 18. I så fall kan man antingen använda MCdialog för att gå in och tillfälligt öka det önskade värdet för installationen eller…
 19. Testa manuellt med hjälp av testomkopplare.
 20. För att testa manuellt ställer man omkopplaren i testläge (riktad nedåt) och testar varje kanal individuellt. Detta tjänar också som kontroll av vilken växel, och vilken kabel, som är ansluten till varje särskild kanal.
 21. Efter det manuella testet får man inte glömma att ställa omkopplarna tillbaka i “Automatic”-läge (riktade uppåt).
 22. Fyll i blanketten “Provningsprotokoll”.
 23. Skriv under “Provningsprotokoll” – finns i genomskinligt skyddsomslag.