MegaPoint

ALLMÄNT OM VELOX MEGAPOINT VÄXELVÄRMESYSTEM

Ett system för att värma växlarna är förmodligen inte det första man tänker på när man ska driva en järnväg.

På många platser är växelvärme inte något bekymmer, men där en sådan behövs utgör uppvärmningsmetoden, och framför allt kostnaden för uppvärmning, en besvärlig fråga.

I huvudsak finns det fyra tillvägagångssätt för att hålla en växel ren från is och drivsnö.

Ett sätt är att värma genom en luftström. Detta är inte längre vanligt.

Man har provat att hålla rent med ånga men den metoden var inte särskilt praktisk.

Uppvärmning med hjälp av gas eller elektricitet tycks vara de två system som används idag.

Elektriska system verkar ha framtiden för sig, mycket därför att de är lätta att hantera och styra men framför allt på grund av sina låga underhållskostnader.

mega1

mega2

Artnr Artikel
3950101 Triac-kort Megapoint 8-Kanal
3950103 Driver-kort Megapoint 8-Kanal
3950104 Sensor-kort Megapoint 4-Kanal
3950105 Isolator Megapoint
3950108 Strömtrafo Megapoint
[/one_half_last]

Det elektriska värmesystemet finns i många olika former idag. Lågspänningssystem, 48-60 volt, 110 volt och 240 volt.

Även likström används på sina håll för att värma växlar, men vanligen för att värma kontaktskenan. För växlar är det vanligt med 650-800 volt, och för kontaktskenor brukar det vara 750-800 volt.

Oavsett vilket system man väljer så måste man se till att det inte orsakar störningar i signalsystemet.

Säkerheten för människor och system är ytterligare en viktig fråga.

Velox system för växelvärme är resultatet av ett samarbete mellan tillverkare i Sverige och Storbritannien. Velox-systemet är utformat utifrån idén om ett system som är bekvämt och flexibelt och möjligt att utvidga utan att man behöver byta till ett helt nytt system.
Velox styrsystem kan användas tillsammans med alla elektriska värmesystem.

Komponenterna skall finnas att tillgå på alla marknader och styr- och kommunikationsutrustningarna vara användarvänliga och lätta att ersätta och uppgradera.

Med den hastighet som styrning och kommunikation nu utvecklas blir det nödvändigt att ha ett lättarbetat driftsystem. Den tekniska utvecklingen medför att det system man har börjar bli föråldrat efter tre till fem år.

Många växelvärmesystem betjänas idag manuellt, man måste alltså vara fysiskt närvarande på platsen för att kunna stänga av och slå på växelvärmen.

När man nuförtiden moderniserar en järnvägslinje eller växel är det vanligt att man installerar trådlös kommunikation baserad på GSM/GPRS eller liknande.

Velox MegaPoint System har tagit fram ett körklart system som omfattar värmeelement, rälklammer, kopplingsboxar, kablage och skåp samt datorsystem och kommunikation via internet.

Den senaste tekniken bygger på att på basis av internet och mobiltelefoni använda ett system med uppringd server, vilket innebär att man endast betalar för det faktiska antal minuter man som operatör är uppkopplad mot styrskåpet via GSM/GSMR. SIM-kortet i det modem som är installerat i skåpet är ett enkelt kontantkort påfyllt med ett minimumbelopp för att alarm och periodisk information skall kunna skickas. Kontantkort och påfyllningscheck ger en låg fast kostnad.

Detta system har testats och visat sig fungera väl i Tyskland, Sverige och Storbritannien tillsammans med Velox MegaPoint System.

Systemet är utvecklat av Mitsubishi och stöds av de flesta telefonoperatörer, bland andra Vodaphone och Telia.

Vad är Velox MegaPoint System för något?

Det är i grunden ett triac-system uppbyggt i moduler om 8 kanaler. Varje kanal kan hantera ett eller flera element. Varje element eller uppsättning element får tillsammans ha en belastning av kanalen på högst 20 ampere.

Velox MegaPoint är konstruerat för max 20 A per utgång vid 110 eller 240 volt AC eller DC.

Varje utgång på 20 A har en säkring och en ström-transformator som visar den ström som flyter vid en given tidpunkt. Systemet är datorstyrt. Via internet har man hela tiden full tillgång till systemet.

Datorn har en loggningsfunktion och kan logga information i 10 sekunder eller i timmar alltefter kundens krav.

Varje element loggas separat och har en strömtransformator som visar aktuell effekt.

All information kan enkelt överföras till Excel-filer eller liknande eller behandlas av McDialogs hjälpserver.

De modem som används klarar SIM-kort, GSMR, GSM, GPRS och en vanlig telefonlinje.

Data visas enkelt uppställda och kräver bara ett minimum av övning för att kunna hanteras.

Rältemperaturgivaren placeras normalt på stödrälen och som backup finns en lufttemperaturgivare, eller också kan man använda en daggpunktssensor.

Varje uppsättning programvara kan hantera upp till 480 värmeelement/sensorer.

På en standardpanel 1,2 x 1 m går det att montera upp till tre triacar.

Alla grundsystem har förinstallerad programvara för väder och för övervakningskamera. Alla inställningar kan göras med fjärrkontroll via internet.

Värmeelement

Självbegränsande element tillverkas för 110 V / 120 V och 120 V / 240 V samt 750 VDC. Alla element är dubbelisolerade.

Parallellresistiva konstanteffektselement tillverkas för 110 V / 115 V, 120 V / 240 V and 750 V. Dessa är dubbelisolerade element med effekten 180-200 W/m.

Personskydd/systemsäkerhet

Vad beträffar självbegränsande element och parallellresistiva konstanteffektselement, det vill säga dubbelisolerade element, så går det att använda jordfelsbrytare med felström 30 mA för personskydd.

Beträffande metallelement har man ofta problem med brytare för felström 30 mA så vi rekommenderar 300 mA för sådana system. I många fall medför även brytare för 300 mA problem på grund av elementkvaliteten.

Detta beror på att metallelement har en organisk isolering av magnesiumoxid som tar upp vatten.

Velox självbegränsande och parallellresistiva konstant-effektselement har en isolering av fluoretenplast (teflon). Detta material är inte hygroskopiskt.

Montering av elementen på rälsektionen är en svårighet som kräver särskild uppmärksamhet.

Äldre växlar är inte konstruerade med tanke på uppvärmning genom element och därför är monteringen av värmeelement på växeln inte alltid så enkel att utföra så att det ser snyggt ut och fungerar bra.

Rälklammer finns i många varianter och användningen av dem är mer eller mindre genomtänkt.

Elementen är så utformade att de kan sitta kvar i sina klammer medan underhåll pågår.

Som systemkonstruktör måste man ta hänsyn till klammer och kraven på dem. Att byta element måste gå lätt eftersom den tid man uppehåller sig på spåret måste vara så kort som möjligt.

Inte bara för att tågen måste fram utan också för arbetskostnadens skull. Att byta element kräver två till tre man beroende på valt system, och ju kortare tid som krävs desto lägre blir kostnaden.

Velox MegaPoint har i samarbete med teknisk personal och underhållspersonal vid Stockholms Lokaltrafik och Nexus Metro i Newcastle UK tagit fram ett skruva-fast-och-koppla-in-system som är enkelt att hantera också vid temperaturer under minus 20 grader.

I Sverige måste alla system kunna vara i drift under långa perioder i 35-40 graders kyla. Man har till och med installerat system vid temperaturer under minus 25 grader.

Vid temperaturer lägre än minus 25 grader är kablar svåra att hantera.

Inga problem har uppstått i Stockholm trots temperaturer under minus 25 grader.

Under sommaren kan det i ett skåp bli en bra bit över 50 grader varmt, så vi vet att datorerna är av god kvalitet.

Velox MegaPoint använder mest standardprodukter.

Triacar, strömtransformator, sensorkort och kommunikationsutrustning är framtagna av MegaPoint.

Den väderstation som används är en standardprodukt.

Om så önskas kan en dator med tangentbord och LCD- eller TFT-bildskärm tillhandahållas. ´

Systemet sköts normalt av datorn ensam, och övervakning sker via internet. Systemunderhåll utförs bekvämt av personal som via en dator med skärm och tangentbord har åtkomst till den lokala datorn.

Velox MegaPoint-systemet har utprovats och har varit i drift i mer än 15 år hittills.

Styrsystemen fungerar tillsammans med alla typer av värmeelement.

Våra kunder är inte bundna till de element som vi levererar utan kan välja fritt bland alla element på marknaden.

Velox MegaPoint-systemet är ett flexibelt system, inte bara i sig självt utan också därigenom att det enkelt kan integreras i befintliga system.

Demonstrationsprogram finns att tillgå på internet, och den som är intresserad kan få en inloggningskod för systemen i Sverige, Storbritannien och Tyskland för att på så sätt bilda sig en egen uppfattning.

Vi är måna om att tillhandahålla ett väl fungerande system till ett bra pris, ett system som kan växa av sin egen inneboende kraft.