Självbegränsande kabel

BESKRIVNING – SJÄLVBEGRÄNSANDE VÄRMEKABEL

origo-tomSjälvbegränsande kablar kan köpas på metervara för konfektionering på arbetsplatsen. Kabeln har en varierande effekt beroende av omgivningstemperatur vilket garderar mot överhettning även om kablarna korsas. Detta medger även förläggning i Ex-områden (samtliga Värmekabeltekniks självbegränsande kabeltyper är Ex-klassade).

Självbegränsande värmekabel har en unik förmåga att i proportion till kabelns manteltemperatur minska den avgivna effekten. Dessa kablar omnämns ofta som SJÄLVREGLERANDE KABLAR men detta är en felaktig benämning då en önskad temperatur ej kan garanteras utan temperaturstyrning.

Kablarna möjliggör däremot en jämn temperatur på ett rör även om omgivningstemperaturen varierar längs ett rörstråk.

Värmekabeltekniks självbegränsande värmekablar är godkända för användning inom Ex-områden då kablarna har en fastställd T-klass, d.v.s. en maximal temperatur som kabeln kan uppnå. T-klasser varierar för olika effekter/m.

Självbegränsande kablar är uppbyggda runt en halvledande matris med de båda framledarna inbakade i ytterkanterna. Matrisen mellan ledarna har en förmåga att leda ström, ledningsförmågan är proportionell mot temperaturen. Vid stigande temperatur minskar ledningsförmågan, överhettning förhindras. Vid sjunkande temperatur ökar strömmen och det ökande värmebehovet tillgodoses.

  • RSL Frostskyddskablar har primärisolering och yttermantel av termoplastisk gummi. Finns även med yttermantel av teflon för aggressiva miljöer.
  • RSM kablar för varmhållning och uppvärmning har isolering och yttermantel av teflon.

Självbegränsande kablars avgivna effekt är beroende av omgivningstemperaturen och förläggningssättet, en god värmeavledning ökar kabelns avgivna effekt. (Aluminiumtape som täcker hela kabelns sträckning och fäster mot röret kyler kabelns sida som gränsar mot isoleringen och ökar därigenom avgiven effekt med 30-50%).

Alla självbegränsande kablar har en startström som är högre än driftsströmmen. Detta måste man ta hänsyn till vid design av krets/anslutningslängder.