SIP/PVC

SIP/PVC – SERIERESISTIV, DUBBELISOLERAD, KLASS I

sippvc

  1.  Mantel av varmhållfast PVC/Polyuretan
  2. Varmhållfast silikon
  3. Motståndstråd

Användningsområde

Spårväxelvärme.

Velox SIP är en dubbelisolerad, serieresistiv värmekabel för anslutning till en spänning på upp till 1000 VDC.

Kabeldata

Grundtyp, tillverkad i enlighet med VDE/IEC 800
Färg Vit yttermantel
Provspänning  3000 V
Matningsspänning  750V/max 1000V
Effekt Ohms lag
Max. omgivningstemperatur 20°C
Max. exponeringstemperatur 130°C
Lägsta förläggningstemperatur -10°
Minsta böjningsradie  6 x Ø
Diameter  4.5/5.0 mm (beroende på resistans)
Vikt ca 80-90 kg/1000m

SIP/PVC Tillverkas med en mantel av PVC/Polyuretan.

Tabell 1 – Resistansvärden.

Kabeltyp Effekt
(W/m)
Längd
max * (m)
Velox SIP/PVC 50 W/m Ohms lag

* vid 10% effektbortfall

Tillgängliga resistansvärden

SIP0.03 Velox SIP 0.03 Ohm
SIP0.18 Velox SIP 0.18 Ohm
SIP0.25 Velox SIP 0.25 Ohm
SIP0.36 Velox SIP 0.36 Ohm
SIP0.45 Velox SIP 0.45 Ohm
SIP0.65 Velox SIP 0.65 Ohm
SIP0.82 Velox SIP 0.82 Ohm
SIP1.00 Velox SIP 1.00 Ohm