Serieresistiva kablar

BESKRIVNING – SERIERESISTIVA KABLAR

sippvc-frontDen första värmekabel som togs fram var av en serieresistiv typ. Idag finns det flera typer av serieresistiva värmekablar. Dessa tillverkas i kvaliteter från PVC till mineralisolerade högtemperaturkablar med rostfri mantel.

Den största fördelen med dessa är möjligheten att få fram långa elementlängder, från en enda anslutningspunkt. Den första värmekabel som togs fram var av en serieresistiv typ. Idag finns det flera typer av serieresistiva värmekablar. Dessa tillverkas i kvaliteter från PVC till mineralisolerade högtemperaturkablar med rostfri mantel. Den största fördelen med dessa är möjligheten att få fram långa elementlängder, från en enda anslutningspunkt.

I motsats till parallellresistiva och självbegränsande värmekablar vars max. längd begränsas av spänningsfallet i ledarna nyttjas detta som värmeavgivande del i en serieresistiv kabel. Värmetråden är tillverkad av en legering som ger en önskad resistans per meter. Genom att kombinera en önskad längd med de tillgängliga kabelresistanserna och matningsspänningarna kan fördelar erhållas som: slingor med varierande effekter erhållas med längder från ett par meter till längder på 800 – 1000 m från en matningspunkt.

Som nackdel kan ses att kabeln vanligtvis måste färdigställas på fabrik vilket medför att man i förväg måste känna till rörlängder för att kunna förbeställa erforderliga slingor. (Vid långa högtemperaturslingor där värmetråden innehåller koppar (CC-kablar) skall hänsyn tas till värmetrådens temperaturkoefficient som påverkar slingans effekt i negativt).

För installationer inom Ex-område krävs en rad kompletterande skyddsanordningar, samt dispens från berörda myndigheter.