Parallellresistiva värmekablar

BESKRIVNING – PARALLELLRESISTIV VÄRMEKABEL

parallellresistivaParallellresistiva kablar kan köpas på metervara för konfektionering på arbetsplatsen, detta medger en god flexibilitet både vid nyanläggning och reparations arbeten. Kabeln har en konstant effekt per meter oavsett längd och temperatur och kan kapas på jämna avstånd, oftast mellan 0,5 – 1,2 meter beroende av modullängd från olika leverantörer.

Värmelementet i en parallellresistiv kabel består av en motståndstråd som är lindad runt de isolerade framledarna, vid de så kallade kontaktpunkterna (dessa har märkts som midjor på kabelns utsida) har motståndstråden kontakt mot en av ledarna omväxlande för var kontaktpunkt.

Isolermaterialen och yttermanteln består vanligtvis av teflon-material.

Det finns mer detaljerade uppgifter i kabeldatabladen.

Värmekabeln är utförd med jordfläta som även fungerar som armering samt en korrosionsskyddande yttermantel av teflon där detta ej omöjliggörs av höga temperaturer.

Parallellresistiva värmekablar ger en fast uteffekt per meter oberoende av omgivningstemperaturen. De har ingen startström och kan därför anslutas i relativt långa längder.