Velox Kabelskarvdon

Velox Kabelskarvdon – Torr

Teknisk data

Användningsområde

Donet används för att förbinda två kablar utan att använda krympslang eller kabelmassa.

Kabelskarvdonet är ett torrskarvdon och är mycket enkelt att använda.

Kabelskarvdonet är försett med två förskruvningar, PG29, IP65. Kabeldiameterns storlek rättar sig efter vilken förskruvning som används.

Detta kabelskarvdon kan användas för alla kablar, varvid maximal kabeldiameter är den som en 40mmförskruvning kan ta. Vid behov kan mindre förskruvningar tillhandahållas tillsammans med en reduceringshylsa ner från 40mm.

Teknisk data:

Material: Förstärkt kompositmaterial.
Skyddsklass: IP65 (max kabeldiam. 25mm)
Dimension: 300 x 42 mm
Vikt: 350gr med 2 PG 29 plastförskruvningar

Orderinformation

Art.nr Beteckning Förpackning
PG29 blå VX (kabeldiam.) beroende på om förskruvningar används. Förpackning: 1 skarvrör, 1 förskruvning och 10 isolerade skarvhylsor 2.5mm² (gul färg), vulkaniserande tejp, ca 1m tejprulle.
M40 svart VX (kabeldiam.) beroende på om förskruvningar används
kabelskarvdon-1

kabelskarvdon-2

kabelskarvdon-3

Mått

kabelskarvdon-ritning

Anvisningar

ANVISNINGAR FÖR SKARVNING MED POLYURETANFYLLD SKARVFORM

Viktiga anmärkningar

  • Dessa anvisningar är viktiga för en rad olika raka skarvar och grenskarvar under lågspänning. De visar typiska arrangemang, men procedurerna är samma för alla skarvvarianter.
  • Instruktionerna förutsätter att kablarna är strömlösa.
  • Instruktionerna är endast avsedda som orientering och förutsätter att man alltid följer normala skarvningsprocedurer.
  • Gör er av med allt avfall och allt förpackningsmaterial på ett säkert sätt. Det spill som råkar bli skall genast bort.
  • Skarva inte i ett trångt, oventilerat utrymme. Undvik att andas in ångorna från hartshärdningen.
  • Ha på skyddshandskar. Sådana skall alltid finnas tillgängliga vid hantering av hartser som kallgjuts.
  • Se till att hud och ögon inte kommer i kontakt med ämnet. Om kontakt sker av misstag, skölj området med stora mängder vatten. Full hälso- och säkerhetsinformation fås på begäran.

1. Raka skarvar – Mått för avisolering

kabelskarvdon-torr-1

Kabelstorlek mm² Dimension ‘X’ mm
1.5 – 25 25
35 – 120 35
150 – 400 40
Telefon/Test/Styrning 25

Skarvning av kablarna

Rengör och minska eventuella armeringar och blymantel och skav bort yttermanteln från armeringarna till en punkt 10 mm utanför skarvformen. Använd vid kabelskarvningen de hylsor som följer med eller andra godkända typer. För kraftkablar använder man distansdon för faser (om sådana bifogats) nära hylsorna, och under alla omständigheter får man se till att ha minst 10 millimeters avstånd mellan hylsorna. En typisk koppling för en grenskarv visas nedan – här har mekaniska hylsor använts.

Avlägsna isoleringen från båda ändarna av jordningsdonet – se bild ovan. Sätt fast flätan på huvudkabelns armeringar med hjälp av konstanttrycksfjäder 1. När man fäster flätändarna låter man flätan sträcka sig förbi fjädern, sätter på ett fullt varv av fjädern och viker sedan flätan bakåt över fjäder 2, enligt bild. Kapa allt överskott. För raka skarvar använder man helt enkelt fjäder 1 på varje sida av skarven.

kabelskarvdon-torr-2

Fäst flätan enligt bild med hjälp av de mindre fjädrarna på ledningen. Vik var och en av flätans ändar bakåt över sig själv så som visas i teckningen ovan, och kapa allt överskott. Om det finns en förgreningskabel så förbinder man flätan med den kabeln enligt beskrivningen ovan.

Gör skarven färdig

När jordflätans anslutningar är gjorda placerar man undre halvan av skarvformen runt skarven och mitt under den. Använd en bågfil och kapa formens ändar för att passa kablarna. Avståndet mellan hylsorna måste vara minst 10 mm. Knäpp nu ihop de båda formhalvorna.

kabelskarvdon-torr-3

Allmänna anvisningar

Använd PVC-tejp vid kabelinföringarna för att försegla skarvformen. Blanda hartset enligt anvisning på hartsförpackningen och häll det i skarvformen tills denna är helt fylld. Sätt till sist på locket på påfyllningshålet.

Se till att kabelskarven ligger plant och att både kablar och skarv har stöd oberoende av varandra.

För tillämpningar upp till 1000 volt kan skarvarna fyllas när de är belastade. Den färdiga skarven bör man inte täcka över på två timmar, så att hartset kan härda helt. Därefter kan man fylla igen över den. Se till att det inte förekommer några rörelser hos kabelledarna medan hartset härdar.