Velox Anslutningskabel utan kontaktdon

VELOX ANSLUTNINGSKABEL UTAN KONTAKTDON

anslutningskabelutan

  1. Ledare förtent koppar 2 x 2.5mm²
  2. EPR Isolerad gummi
  3. Mantel i polyuretan (PUR)

Användningsområde

Anslutningskabel från skåp till anslutningsblock genom en kopplingslåda eller en kabelskarv (se separat datablad).

Teknisk data

Kabel: Velox 2×2.5mm²
Velox 2×1.5mm²
Färg: orange 2.5mm²/svart 1.5mm²
Mantel: Yttermantel i polyuretan
Provspänning: 3000V. Nominal 750 Volt.
Area: 2 x 2.5 mm²/2 x 1.5mm²
Ledare (förtent koppar): 1.5mm² standard
Isoleringsresistans:  100 Mohm
Ledare: Svart 1.5mm 1 x vit
Svart 1.5mm 1 x blå
Orange: 2.5mm 1 x blå
Orange: 2.5mm 1 x svart
Tillverkningsstd.: VDE 0282 Klass 5
Mantel: Polyuretan, dubbelisolerad Klass II VDE 0295 Klass 5
Ledarmoststånd.: VDE 0295 TC 1.5 mm² – max. 13.3 W/m
TC 2.5mm² – max. 8.21W/m
Dimension kabel: 10 mm Ø

Orderinformation

Art.nr Benämning
VX224 Anslutningskabel 2.5mm²
Teknisk data Polyuretan PUR/TPU vs gummi PCP/CR

Förkortning (1) PUR/TPU PCP/CR
CENELEC-typ
Termiska egenskaper
Termiskt motstånd
20,000 h (°C)
24 h (°C)
90
140
60
120
Kortslutning (°C) 200 200
Resistans mot kyla -55 -25
Mekaniska egenskaper
Draghållfasthet (N/mm²) ≥ 25 ≥ 10
Förlängning vid avbrott ≥ 300 ≥ 300
Vibrationsresistans Utmärkt Bra
Flexibilitet Tillfreds. Utmärkt
Elektriska egenskaper
Inre resistivitet vid 20°C (Ωcm) 10 e12 10 e10
Dielektricitetskonstant 1 kHz 7 8
Brandegenskaper
Flambeständig Nej Ja
Halogenfri Ja Nej
Frätande förbränningsgaser Nej Ja
Rökutveckling Medel Stark
Resistent till
Joniserande strålning (kGy) 5000 500
Lösningar Tillfreds. Tillfreds.
Olja och bränsle Bra Bra
Syror och alkaliska lösningar Tillfreds. Utmärkt
Vatten/Hydrolyser Utmärkt Bra
Väder/UV-strålning Bra Bra