BS Växel Driv

BS Växel Driv

Uppkörningsbart växeldriv för depåbangårdar och industrispår

Enheter

  • Skyddslåda som monteras mellan slipers, sido eller mittdriv.
  • Hydraulaggregat komplett med motor, dubbelverkande kolv, 10 kN i båda riktningarna, och fjädrar, 7 kN som tillsammans manövrerar drivet.
  • Avkänningsenhet med gränslägen.
  • Manöverlåda med tryckknapp för start av växling. (kan även fjärregleras).
  • Styrskåp (två utförande).
  • Höger och vänster.

bsdriv-1

Växlingssekvens

  • Växling startas då tryckknapp hålls in 1 sekund – växlingstid 3 sekunder – eller om växeln körs upp.
  • Hydraulventilen är av friströmmningsutförande vilket gör växeln uppkörningsbar även vid strömbortfall.

Indikering

  • Indikering av växelns läge visas först då gränsläget påverkas.
  • Pilen visar färdriktningen.

Service

Drivet är mycket enkelt att montera och demontera både vid installation och service vilket ger hög tillgänglighet. Ett inlagt driv kan enkelt bytas på mindre än 10 minuter.

Referenser

SL Infrateknik AB har under åren lagt in ca 680 st BS växeldriv på sina depåbangårdar. Drivet finns även på Arlandabanan. Jernhusen ca 90 st.

Förfrågan

bsdriv-ritning


För fler bilder, titta gärna in hos BS Verkstad