Hem

Välkommen till SwitchPointHeating!

Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2
Bild2

öppna större

Växelvärme för järn-/spårvägar

SwitchPoint Heating  arbetar för ett ultimat sätt att värma upp räls och växlar under mer än 30 år, med hjälp av feedback från våra kunder som anpassar sina kunskaper och önskemål ger förbättringar på våra produkter. Vårt mål har varit att kombinera funktionalitet med enkel hantering, installation, minska strömförbrukningen och samtidigt ge ökad prestanda samt säkerhet.

Vår lösning för växelvärme använder en teknik där alla skenor värms med lågeffektselement i stället för att värma två skenor med hög effekt för att få en värmeöverföring genom strålning från stödskenan till Tungräl vilket vi inte tycker är energibesparande.

Genom att hålla rälen vid en temperatur strax över 0°C under säsongen när snö och is kan riskera säkerheten i järnvägstrafiken, kan installerad effekt kan hållas låg, temperaturreglering kombineras med en snögivare tempmeraturöverlastningskontroll vid nederbörd i kombination med temperatur under 3°C.

Vårt system ger möjlighet att värma upp alla räls med ett minimum av anslutningspunkter . Det är möjligt att fördubbla eller tredubbla effekten på känsliga områden lokalt med flera element anslutna i änden av tungrälselementet med en snabb förbindelse.

Flexibla spårväxelelement

Självbegränsande element (max 130W/m) är enkla att transportera och hantera, levereras som slinga med endast några få kilos vikt. Elementlängderna kan justeras på plats med enkla verktyg. Enkla att installera.

Den självbegränsande funktionen i elementen förhindrar elementen att överhettas.

Element levereras som kundanpassade, färdiga att använda enheter eller uppklippta längder.Element installeras på järnväg med skyddskanaler i rostfritt stål och fjäderklämma av stål i olika storlekar för olika typer av räls.

Elementen kan installeras sida vid sida för att fördubbla effekten vid en del av eller hela växeln för att säkerställa god funktion vid svåra väderförhållanden. I extrema platser kan elementen installeras på insidan av stödskenan för att utöka effekten som ett komplement.

Minimera störningar vid installation och underhåll

Alla anslutningar är gjorda av “Quick Connect pluggar” IP68. Detta system minimerar tiden i spåret med “plug-in” och “turn to lock”-funktion.

8-ledaranslutning ger möjlighet att övervaka alla element separat, detaljerade alarmsignaler ger enkelt underhåll

Ett felande element påverkar inte funktionen av resterande system.

Smarta automatikskåp

Datorstyrda triac baserade kontrollpaneler , moduluppbyggd för enkel förlängning med inbyggd pekskärm (en master panel kan styra flera slavpaneler)

Kontrollpanelen kan fjärrstyras genom intranät, Internet eller modem, parametrar kan ändras, loggade värden för ström, temperatur, fel, effekt, kan presenteras som diagram eller laddas ner för vidare bearbetning i ex. Excel.

Element övervakas separat för alla fel och larm kan skickas via SMS eller internet för en omedelbar varning till underhållspersonal vid fel.

Standardkapslingar i glasfiberarmerad plast med integrerad markstativ, kapslingar i stål eller aluminium om det behövs.

Lätta Strömkabelkanaler

Installera kablar i nedgrävda kanaler tillverkad av återvunnen plast. Enkel åtkomst, kraftiga självlåsande kanaler som motstår överkörning med fordon.

Vikt 7 Kg/m ger en låg kostnad för transport och enkel hantering.