Värmeelement Origo-30 DC

VELOX SPÅRVÄXELVÄRMEELEMENT ORIGO30-DC, SJÄLVBEGRÄNSANDE KABEL

origo30-dc

  1. Isolering och yttre mantel av fluorpolymer (PFA)
  2. Halvledande material med självbegränsande egenskaper (resistansen ökar med stigande temperatur
  3. Ledare 2 x 1.3mm²

Användningsområde

Växelvärme för järnvägar, tunnelbanor och spårvägar.

Kabeldata

Grundtyp Klass II
Tillverkad i enlighet med VDE, IEC800
Kabelklass Dubbelisolerad***
Provspänning 1500 V DC
Matningsspänning DC. Nominal 750 V.
Färg Grå yttermantel
Driftstemperatur max. +150°C
Exponeringstemperatur max. +250°C
Lägsta förläggningstemperatur min -20°C
Effekt/m vid 10°C ~ 100/130W – 750V
Böjningsradie min 40mm
Diameter 11.5 x 6.5 mm
Vikt 0.15 kg/m

Tabell 1

Kabeltyp Effekt
(W/m)
Längd
max*
(m)
Velox Origo30-DC 100** 125

* vid 10% effektbortfall
** vid 10°C

* Dubbelisolerad kabel med tjocklek hos varje isoleringslager enligt IEC:1995. R.M.S. 450/750 V. Minimumkrav 0.60mm.

Orderinformation

Art.nr Benämning
VX503 Velox Origo-DC

Velox Origo-30 DC är tillverkad men en mantel av PFA.