Heating elements

Origo-30 110/120

Self-limiting cable för växelvärme för järnvägar, tunnelbanor och spårvägar.
Origo-30 110/120
origo30_230240
Självbegränsande kabel för växelvärme för järnvägar, tunnelbanor och spårvägar.
SIP/PVC

Serieresistiv kabel för spårväxelvärme.Velox SIP är en dubbelisolerad, serieresistiv värmekabel för anslutning till en spänning på upp till 1000 VDC..
Velox PH-750

Serieresistiv kabel för strömskenevärmare.Velox PH-750 är en serieresistiv, teflonisolerad värmekabel vilken har två motståndstrådar.Velox PH-750 har tre isolerande mantlar.
Velox PH-70

Parallellresistiv kabel för växelvärme för järnvägar, tunnelbanor och spårvägar.PH-70 VAC är en parallellresistiv, teflonisolerad värmekabel som kan kapas vid de kontaktställen som finns med en halvmeters mellanrum.
Velox PH-90

Parallellresistiv kabel för växelvärme för järnvägar, tunnelbanor och spårvägar.PH-90 VAC är en parallellresistiv, teflonisolerad värmekabel som kan kapas vid de kontaktställen som finns med en halvmeters mellanrum.
Växelstagsvärmare

Växelstagsvärmaren monteras under växelstaget. Växelstaget måste hållas snö- och isfritt, och man tillför därför växelns kritiska ställen värme.